STAVEBNÍ ROZPOČTY
Výkazy výměr:

Výkaz výměr specifikuje popis, množství, standard prací, montáží, hmot, materiálů a služeb potřebných ke zhotovení staveb. Slouží jako podklad pro vypracování cenových nabídek stavebních firem. Po jednotlivých kapitolách a položkách kompletuje veškeré práce a dodávky materiálů na Vaší stavbě.

Jako podklad pro vypracování výkazů výměr je projektová dokumentace stavby.

Projektová dokumentace a její specifikace určuje přesnost výkazů výměr.

Bez daného výkazu výměr stavby dochází ke zbytečným navyšování nákladů, neodůvodněným vícepracím a záměnám materiálů na úkor kvality díla.