STAVEBNÍ ROZPOČTY
Služby:

Fyzické osoby:

Nabízím tvorbu nezávislého stavebního rozpočtu s výkazem výměr a slepého výkazu výměr pro stavební firmy.
Kontrola rozpočtů stavebních firem.

Stavební firmy a společnosti:

Zpracuji rozpočet dle Vašich požadavků. Provázaný rozpočet ve formátu XLS (MS Excel) pro rychlou úpravu cen dle dodaných výkazů výměr, nebo zpracovaný mnou dle dodané projektové dokumentace.

Developeři, investoři:

Dle projektové dokumentace stavby zpracujeme slepé výkazy výměr, pro výběr dodavatelské firmy a položkové rozpočty pro objektivní přehled o ceně projektu.