STAVEBNÍ ROZPOČTY
Položkové rozpočty a ocenění výkazů výměr:

Jako podklad pro ocenění stavebních rozpočtů používám rozpočtový program EUROCALC. Program provádí pravidelné aktualizace cenových databází po šesti měsících. Zpracovaný výkaz výměr nabízíme ve formátu XML (MS Excel) provázaný vzorci s rekapitulacemi a grafickou úpravou.

Položkový rozpočet obsahuje: Kód, název, měrná jednotka, výměra, jednotková cena a celková cena. Rekapitulace je po kapitolách, oddílech a objektech.

U běžné stavby rodinného nebo bytového domu lze použít přesných položek rozpočtu dle programu v rozmezí 50% až 75% položek stavby. Zbytek položek (okna, dveře, podlahové krytiny, část TZB atd...) provádím dle standardů projektu a dle ceníku nejběžnějších dodavatelů na trhu.

Můj rozpočet by neměl být realizační firmou překročen.