STAVEBNÍ ROZPOČTY
Přepočty a hrubé odhady ze studií:

Hrubé rozpočty a odhady stavby provádím z projektové dokumentace ve fázi studie. Stanovuji ho z m2 čistých podlahových ploch stavby, z obestavěného prostoru v m3, z popisu souhrnných a průvodních zpráv studií a dle druhu stavby.

Rozpočty slouží k rychlému přehledu o ceně stavby pro její další rozvoj, pro naplánování ekonomických rozvah a standardů stavby dle finančních možností klienta.

Rozpočet neslouží pro výběrové řízení a pro provedení stavby.

Lze použít pro stavební povolení.