STAVEBNÍ ROZPOČTY
Stavební posudky:

Zabýváme se posudky stavebních prací ve státním sektoru. Úzce spolupracujeme se soudním znalcem způsobilým pro tvorbu znaleckých posudků.

V roce 2012 jsme dosáhli značných úspěchů v posudcích stavebních pracích ve státním sektoru. Jedná se o posudky staveb, komunikací a přípojek ZTI v ulicích hlavního města Prahy.

Překontrolováním, přepočítáním a následnými návrhy jiných postupů řešení stavby komunikací jsme získali úspory v řádech několika stovek miliónů korun.